AKME oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Szczególnie duże doświadczenie firma posiada w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno-architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące.