AKME oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Szczególnie duże doświadczenie firma posiada w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno-architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące.
Dodatkowym atutem oferty AKME są fachowe konsultacje naukowe w zakresie: archeologii, architektury, historii sztuki, konserwacji zabytków, geologii i hydrologii, budownictwa ogólnego.

Prace prowadzone sa zgodnie z wymogami SZJ ISO 9001-2000 oraz przepisami prawa europejskiego i polskiego.

Pełna oferta