Zarząd

Akme – Zdzisław Wiśniewski

Właściciel: Zdzisław Wiśniewski

Dyrektor Generalny: Andrzej Poddębniak
Dyrektor ds. Inwestycji: Dariusz Koralewski
Dyrektor Działu Archeologii: Jacek Łuszczek
Dyrektor ds. Nieruchomości: Anetta Markowicz
Dyrektor ds. Administracji: Kamilla Limisiewicz

Akme – Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.

Prezes: Andrzej Poddębniak

Dyrektor Generalny: Zdzisław Wiśniewski
Dyrektor Generalny: Aleksandra Prusinkiewicz
Dyrektor ds. Inwestycji: Dariusz Koralewski
Dyrektor Działu Archeologii: Jacek Łuszczek
Dyrektor ds. Nieruchomości: Anetta Markowicz
Dyrektor ds. Administracji: Kamilla Limisiewicz

Zespół

Budownictwo

Andrzej Poddębniak – dyrektor generalny
Dariusz Koralewski – dyrektor ds. inwestycji

Katarzyna Plebanek-Kucharska – koordynator projektów
Grzegorz Kapuśniak – kierownik budowy, menadżer projektu
Bożena Nienartowicz – menadżer ds. kontraktów
Bartosz Laskowski – specjalista ds. inwestycji, menadżer projektu
Krzysztof Panek – menadżer projektu

 

Nieruchomości

Anetta Markowicz – dyrektor ds. nieruchomości
Iwona Bonio – z-ca dyrektora ds. nieruchomości
Katarzyna Walczak – specjalista ds. administracji i marketingu

 

Archeologia

Zespół
mgr Jacek Łuszczek – dyrektor działu archeologii
mgr Małgorzata Opalińska-Kwaśnica – z-ca dyrektora działu archeologii
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski – specjalista archelogii ds. zabytków ruchomych

prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski – główny specjalista ds. historii architektury

dr Aleksander Limisiewicz – specjalista ds. archeologii
mgr Przemysław Guszpit – specjalista ds. archeologii
dr Roland Mruczek – specjalista ds. archeologii
mgr inż. Michał Stefanowicz – specjalista ds. archeologii
mgr Maciej Broda – specjalista ds. archeologii
mgr Tomasz Kastek – specjalista ds. archeologii
dr Maciej Krzywka – specjalista ds. archeologii
mgr Marta Karbowiak – specjalista ds. realizacji umów archeologicznych
mgr Wioletta Nowaczyk – specjalista ds. archeologii

Konsultanci
prof. dr hab. Jerzy Lodowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
prof. dr hab. Stanisław Pazda – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (okres lateński, okres wpływów rzymskich)

prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski – Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (średniowiecze)

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (epoka kamienia)

Współpracownicy
mgr Mirosław Babij – Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
mgr Karol Bykowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (okres wpływów rzymskich i średniowiecze)

dr hab. Piotr Cholewa – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (epoka kamienia)

prof. dr hab. Małgorzata Chorowska – Instytut Historii , Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (średniowiecze)
prof. dr hab. Rafał Czerner – Instytut Historii, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (starożytność i średniowiecze)
mgr Wojciech Fabisiak – dyrektor Muzeum Ślężańskiego w Sobótce (średniowiecze)
prof. dr hab. Mateusz Goliński – Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
prof. hab. Jerzy Ilkosz – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu
dr Cezary Kabała – Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr Romuald Kaczmarek – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
prof. dr hab. Marek Krąpiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (dendrochronologia)
mgr Barbara Krukiewicz – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Artur Kwaśniewski – Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (średniowiecze)
dr Czesław Lasota – Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (średniowiecze)
prof. dr hab. Ewa Łużyniecka – Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (średniowiecze)
prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
dr hab. Tomasz Płonka – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (epoka kamienia)
mgr Magdalena Szczecińska – Dział Archeologiczny Muzeum Miejskiego we Wrocławiu
dr Andrzej Wiśniewski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (epoka kamienia)
dr Jacek Witkowski – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (średniowiecze)
dr Agnieszka Wójcik – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (petrografia)

 

Księgowość

Lila Banat – główny księgowy
Krystyna Ziółkowska – samodzielna księgowa
Jolanta Łata – samodzielna księgowa
Justyna Jemioła – samodzielna księgowa

 

Kadry i Płace

Joanna Wójcik-Borowska – kierownik działu kadr i płac

 

Administracja

Liliana Wiśniewska – menadżer w kontaktach biznesowych
Monika Kosiarska – menadżer ds. administrowania nieruchomościami
Radosław Sudołowicz – specjalista ds. technicznych
Florian Mirowski – pracownik gospodarczy, konserwator

 

Dział informatyczny

Adrian Borowski – specjalista ds. informatyki
Joachim Nowodworski – administrator stron internetowych

 

Turystyka

Krzysztof Bartkowiak – regionalny koordynator ds. turystyki
Elżbieta Jung – kierownik ds. Turystyki w Lubiatowie
Sylwia Słomińska – kierownik Ośrodka Wypoczynkowego „Za lasem” w Gościmiu
Adam Bartkowiak – specjalista ds. gospodarki rolnej
Marian Mazij – specjalista ds. gospodarki rybackiej
Lisowski Robert – pracownik techniczny
Pieluszczak Bożena – kucharka